Administratorul de Date şi Proprietar

NEOADVANCED Web Design & IT Development,
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tipuri de date colectate

Printre tipurile de date personale pe care această aplicație le colectează, de la sine sau prin intermediul părților terțe, există: date de gen, cookie-uri și date de utilizare.

Alte date personale colectate pot fi descrise în alte secțiuni ale acestei politici de confidențialitate sau de către un text dedicat explicației cu colectarea datelor.
Datele personale pot fi furnizate în mod liber de către utilizator, sau colectate automat atunci când se utilizează această aplicație.
Orice utilizare a Cookies - sau a altor instrumente de urmărire - de către această aplicație sau de proprietarii de servicii terțe utilizate de această aplicație, dacă nu se specifică altfel, servește pentru a identifica utilizatorii și a reţine preferințele lor, cu unicul scop de a furniza servicii cerute de Utilizator.
Imposibilitatea de a furniza anumite date personale, face imposibilă oferirea seviciilor, de către această aplicaţie.

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice Date Personale obținute de la terțe părți, publicate sau partajate prin intermediul aceastei aplicaţii, confirmă că ei au acordul terțului de a furniza datele către proprietar.

Modul și locul de prelucrare a datelor

Metode de procesare

Administratorul de date procesează datele utilizatorilor într-o manieră corectă și iau măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.
Prelucrarea datelor este efectuată utilizând calculatoare și / sau instrumente IT, urmând procedurile de organizare și modurile strict legate de scopurile indicate. Adiţional administratorului de date, în unele cazuri, datele pot fi accesibile pentru anumite tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea site-ului (de administrare, vanzari, marketing, administrarea sistemului juridic) sau părți externe (cum ar furnizorii de servicii tehnice terţi, poştă, furnizori de servicii hosting, companii de IT, agenții de comunicații) desemnați, dacă este necesar, ca administratori de date de către proprietar. Lista actualizată a acestor părţi poate fi solicitată de la operator, în orice moment.

Locul

Datele sunt prelucrate la birourile de operare ale administratorului de date și, în orice alte locuri în care se află părțile implicate în procesare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați administratorul de date.

Timp de retenție

Datele sunt păstrate pentru perioada de timp necesară pentru a asigura serviciul solicitat de către Utilizator, sau declarat de scopurile prezentate în acest document, iar utilizatorul poate oricând solicita ca administratorul să suspende sau retragă datele.

Utilizarea datelor colectate

Datele privind utilizatorului sunt colectate pentru a permite proprietarului de a oferi serviciile sale, precum și în următoarele scopuri: Manipularea datelor de activitate și Analitică.

Datele cu caracter personal utilizate pentru fiecare scop sunt prezentate în secțiunile specifice ale acestui document.

Informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:

Analitică

Serviciile incluse în această secțiune permit proprietarului monitorizarea și analiza traficului web și pot fi utilizate pentru a urmări comportamentul utilizatorului.

Google Analytics (Google)

Google Analytics este un serviciu de analiză web oferit de către Google Inc ("Google"). Google utilizează datele colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestei aplicaţii, pentru a pregăti rapoarte privind activitățile sale și partaja cu alte servicii Google.
Google poate utiliza datele colectate pentru a contextualiza și personaliza anunțurile din reţeaua proprie de publicitate.

Datele cu caracter personal colectate: date Cookie și de Date de Utilizare.

Locul de prelucrare: SUA – Politica de Confidenţialitate – Nu Opta

Google Analytics cu IP anonimizat (Google)

Google Analytics este un serviciu de analiză web oferit de Google Inc ("Google"). Google utilizează datele colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestei aplicaţii, pentru a pregăti rapoarte privind activitățile sale și a le împărtăși cu alte servicii Google.
Google poate utiliza datele colectate pentru a contextualiza și personaliza anunțurile din reteaua proprie de publicitate.
Această integrare a Google Analytics anonimează adresa Dvs. IP. Acesta acționează prin reducerea adreselor IP ale utilizatorilor în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante la Acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale adresa IP completă va fi trimisă la un server Google și scurtată în Statele Unite ale Americii.

Datele cu caracter personal colectate: date Cookie și de Date de Utilizare.

Locul procesării: SUA – Politica de Confidenţialitate – Nu Opta

Google Tag Manager (Google)

Google Tag Manager este un serviciu oferit de Google Analytics, Inc.

Datele cu caracter personal colectate: date Cookie și de Date de Utilizare.

Locul procesării: SUA – Politica de Confidenţialitate

Manipularea Datelor de Activitate

Aceste servicii permit proprietarului de a folosi datele de activitate colectate de către dispozitivul Dstră aparat pentru ca această Aplicație să funcționeze sau să ofere caracteristici specifice. Aceasta poate include mișcări, emoții, schimbare de altitudine sau date despre împrejurimi.
În funcție de ceea ce este descris mai jos, părțile terțe pot fi implicate în urmărirea activității.
Cele mai multe dispozitive permit utilizatorului să controleze datele care sunt accesate sau stocate.

Datele despre Activitate urmărite de dispozitivul Dstră (Această Aplicație)

Această aplicație utilizează date despre activitate urmărite de dispozitivul Dstră pentru a opera sau pentru a oferi caracteristici specifice.

Datele cu caracter personal colectate: Gen.

Informatii suplimentare despre Colectarea și Prelucrarea datelor

Acţiuni legale

Datele personale ale utilizatorului pot fi folosite în scopuri legale de către administratorul de date, în instanță sau în etapele care conduc la posibile acțiuni juridice, care decurg din utilizarea necorespunzătoare a acestei Aplicații sau a serviciilor conexe.
Utilizatorul declară că este conștientde faptul că administratorului de date i se poate cere să dezvăluie date cu caracter personal, la cererea autorităților publice.

Informatii suplimentare despre Datele cu Caracter Personal ale Utilizatorului

În plus la informațiile conținute în această Politică de Confidențialitate, această Aplicaţie poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite servicii sau colectarea și prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, la cerere.

Registre ale Sistemului şi Mentenanţă

În scopuri de exploatare și mentenanţă, această Aplicaţie și orice servicii terțe pot colecta fișierele care înregistrează interacțiunea cu această Aplicaţie (Rapoarte de Sistem) sau de a folosi în acest scop alte Date Personale (cum ar fi adresa IP).

Informația care nu este inclusă în această Politică

Mai multe detalii cu privire la colectarea sau prelucrarea Datelor cu Caracter Personal pot fi solicitate în orice moment de la administrator. Vă rugăm să consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

Drepturile Utilizatorilor

Utilizatorii au dreptul, în orice moment, să știe dacă Datele lor Personale au fost stocate și pot consulta Administratorul de date pentru a afla despre conținutul și originea lor, pentru a verifica exactitatea lor sau de a solicita oferirtea, anularea, actualizarea sau corectarea lor, sau transformarea lor în format anonim sau de a bloca orice date deținute prin încălcarea legii, precum și de a se opune utilizării lor pentru orice sau toate motivele legitime. Cererile trebuie trimise la Administratorul de Date (datele de contact sunt menționate mai sus).

Această aplicație nu acceptă cererile de tip "Do Not Track".
Pentru a determina dacă oricare dintre serviciile terțe folosește cererile "Do Not Track", vă rugăm să citiți politicile de confidențialitate ale acestora.

Modificări la această politică de confidențialitate

Administratorul de date își rezervă dreptul de a face modificări la această Politică de Confidențialitate în orice moment, printr-o notificare a utilizatorilor săi pe această pagină. Se recomandă să verificați această pagină frecvent, referindu-vă la data ultimei modificări enumerate în partea de jos. Dacă un utilizator are obiecţii la oricare dintre modificările incluse în Politica de Confidenţialitate, Utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea acestei Aplicații și poate solicita ca Administratorul de date să elimine Datele cu Caracter Personal. Dacă nu se specifică altfel, atunci Politica de Confidențialitate se aplică tuturor Datelor cu Caracter Personal pe care Administratorul de Date le deţine despre Utilizatori.

Informații despre această Politică de Confidențialitate

Administratorul de date este responsabil de această Politică de Confidențialitate, pornind de la modulele oferite şi găzduite pe server.

Definiții și Termeni Juridici

Datele cu Caracter Personal (sau Date)

Orice informație cu privire la o persoană fizică, o persoană juridică, o instituție sau o asociație, care este, sau poate fi identificată, chiar și indirect, prin referire la orice alte informații, inclusiv un număr de identificare personal.

Datele despre Utilizare

Informațiile colectate în mod automat de această Aplicație (sau serviciile terțe din această Aplicaţie), care pot include: adresele IP sau numele de domeniu ale calculatoarelor utilizate de utilizatorii care folosesc această Aplicație, adresele URI (Uniform Resource Identifier), timpul cererii, metoda utilizată pentru a depune cererea la server, dimensiunea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea de răspuns a serverului (rezultat de succes, eroare, etc.), țara de origine, caracteristici ale browser-ului și sistemul de operare utilizat de către Utilizator, diverse detalii de timp pe vizită (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină în Aplicaţie) și detalii despre traseul urmat în Aplicaţie, cu referire specială la secvența de pagini vizitate, și alți parametri despre sistemul de operare a dispozitivului și / sau a mediului IT al utilizatorului.

Utilizator

Individul care utilizează această aplicație, care trebuie să coincidă cu sau să fie autorizat de către persoana vizată, la care se referă Datele cu Carcater Personal.

Persoana Vizată

Persoana fizică sau juridică la care se referă Datele Personale.

Procesor de date (sau Administratorul Datelor)

Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică sau orice altă instituţie, asociație sau organizație autorizată de către Administratorul de Date pentru prelucrarea Datelor cu CaracterPersonal, în conformitate cu aceastăPolitică de Confidențialitate.

Administratorul de Date (sau Proprietarul)

Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică sau orice altă instituţie, asociație sau organizație cu drept, de asemenea, împreună cu un alt Administrator de Date, pentru a lua decizii cu privire la scopurile și metodele de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și mijloacele utilizate, inclusiv măsurile de securitate în ceea ce privește funcționarea și utilizarea aceastei Aplicații. Administratorul de Date, dacă nu se specifică altfel, este proprietarul acestei Aplicaţii.

Acestă aplicaţie

Instrumentul hardware sau software, prin care datele personale ale utilizatorului sunt colectate.

Cookie

Bucată mică de date stocate în dispozitivul utilizatorului.

 

Informații juridice

Notă pentru utilizatorii din Europa: această declarație de confidențialitate a fost elaborată în îndeplinirea obligațiilor prevăzute în art. 10 din Directiva CE nr. 95/46 / CE, și în conformitate cu dispozițiile Directivei 2002/58 / CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/136 / CE, pe tema Cookies.